Tử vi có những trường phái nào

Trường phái Tử Vi Đẩu số có rất nhiều nhưng có hai phái chủ yếu là phái Tam Hợp và phái Tứ Hóa.

Phái Tam Hợp khi đoán mệnh lý, chủ yếu dựa vào việc giải đọc các sao để đoán vận mệnh. Phái này đã sáng tạo ra hệ sao Trung Châu, do 60 chủ tinh (sao chính) tạo thành 14 ngôi sao. Sự tác động giữa những sao này sẽ đem đến các ảnh hưởng cát hung đến vận mệnh con người. Lý luận của phái này là “ Tử Vi tinh quyết” được phát triển trên cơ sở đó.

Phái Tứ Hóa đoán mênh lí xây dựng dựa trên cơ sở giải đọc về sao Tử Vi và phi tinh Tứ Hóa . Phái tứ hóa cho rằng, tác động giữa sao Tử Vi và phi tinh Tứ Hóa có tác dụng tương hỗ, tác động lẫn nhau, từ đó sinh ra những ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của con người. Lý luận của phái này dựa vào “ Đẩu số mật mã”.

» Tử vi là gì?

Nguồn tin: Thiệu Vĩ Hoa
Liên hệ Kiến trúc xây dựng - Điện thoại: 0985175176 - Chat Zalo - Gửi yêu cầu email: noingoaithat@gmail.com - Thiết kế kiến trúc, trang trí thi công đồ nội thất xây dựng.

Bài cùng chuyên mục: