Tiêu chuẩn thiết kế nội thất trường mầm non

Tiêu chuẩn thiết kế nội thất trường mầm non. Trường mầm non là nơi nuôi dạy những mầm non tương lai của đất nước. Bên cạnh việc thiết kế nội thất phù hợp với tính cách trẻ thơ, việc bố trí các vật dụng về thiết bị học tập và giảng dậy cần đáp ứng theo chuẩn của Bộ giáo dục.

Tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non cũng được hướng dẫn đầy đủ về các yêu cầu như diện tích lớp học, sân chơi, ánh sáng, tiêu chuẩn bếp ăn, tiêu chuẩn hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí, phòng cháy, chữa cháy .v.v.

Tiêu chuẩn thiết kế nội thất trường mầm non
Tiêu chuẩn thiết kế nội thất trường mầm non

Quí vị có thể tìm đọc đầy đủ tại TCVN 3907: 2011 để lựa chọn được một trường học tốt cho con và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non:

1) Trường mầm non, nhà trẻ phải có từ 3 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng không ít hơn 50 trẻ và có không nhiều hơn 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

2) Nếu số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% số trẻ tối đa thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép.

3) Đối với các trường ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức thêm các nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo trên các địa bàn khác nhau (gọi là điểm trường).

4) Diện tích khu đất xây dựng trường mầm non gồm: diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi.

5) Diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu 12 m2/trẻ đối với khu vực nông thôn và miền núi; 8 m2 /trẻ đối với khu vực thành phố và thị xã.

6) Thiết kế cầu thang trong trường mầm non cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Độ dốc từ 22 0 đến 24 0;

b) Chiều rộng của vế thang không nhỏ hơn 1,20 m;

c) Độ cao bậc thang không lớn hơn 120 mm;

d) Bố trí tay vịn cho trẻ cao từ 0,5 m đến 0,6 m (tính từ mặt bậc thang đến tay vịn);

e) Lan can cầu thang không được thấp hơn 900 mm. Lan can phải có chấn song chắc chắn. Sử dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa hai thanh không lớn hơn 0,10 m. Không được phép làm các thanh phân chia ngang.

Download: Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế trường mầm non

» Điều lệ trường Mầm non

» Thiết kế trường mầm non tư thục