Thiết kế thi công nhà ống

Thiết kế thi công nhà ống, đối với nhà ống phố thông thường thiết kế trên nền nhà cũ là chủ yếu. Do vậy các công đoạn là phá dỡ nhà cũ, đào móng, chống văng, ép cọc móng, xây dựng thô, hoàn thiện nội thất

Hình ảnh thiết kế nội thất nhà ống:

Thiết kế thi công nhà ống
Thiết kế thi công nhà ống

– Bản vẽ thiết kế xây dựng:
+ Hồ sơ xin phép xây dựng
+ Hồ sơ thi công xây dựng chi tiết
+ Hồ sơ thi công nội thất chi tiết

Hình ảnh đang thi công nhà ống:

Thi công xây dựng nhà ống
Thi công xây dựng nhà ống

– Công đoạn thi công xây dựng
+ Nếu chủ nhà tự tổ chức thi công thì giám sát tác giả là công đoạn trả lời bản vẽ xây dựng
+ Giao khoán cho đơn vị thi công xây dựng, thi công điện nước

– Công đoạn thi công nội thất
+ Nếu chủ nhà tự tổ chức thi công thì giám sát tác giả là công đoạn trả lời bản vẽ nội thất
+ Khoán cho đơn vị thi công nội thất, hoặc khoán cho từng đội thi công

» Thiết kế mặt tiền nhà ống và nội thất đẹp

» Thiết kế nhà ống mặt phố

Thiết kế thi công nhà ống: