Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh, cảnh quan trong nhà và ngoài trời tạo nên một tổng thể hài hòa hợp lý