Thiết kế nhà thờ họ, lăng mộ. thiết kế nhà thờ bởi thi giầu kinh nghiệm thiết kế, thi công chế tác công trình Văn hóa, Nhà thờ họ, Từ đường, Nhà cổ chuyền, Lăng mộ và các Khu tưởng niệm của gia đình, dòng họ…