Thiết kế lớp học ngoại ngữ

Thiết kế lớp học ngoại ngữ, nội thất trung tâm ngoại ngữ.
Để tạo môi trường tiếng trong giao tiếp hằng ngày cho người học ngoại ngữ trong việc việc xây dựng môi trường tiếng trong giờ học, tố chất của giáo viên, thì Cơ sở vật chất cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tiếng. Vấn đề đầu tư cơ sở vật chất cũng tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của từng cơ sở đào tạo.

Thiết kế lớp học ngoại ngữ
Thiết kế lớp học ngoại ngữ

Gồm phòng đào tạo ngoại ngữ, phòng đào tạo kỹ năng sống thu hút các em có những buổi học thú vị và bổ ích

Thiết kế trung tâm ngoại ngữ
Thiết kế trung tâm ngoại ngữ

Thiết kế lễ tân trung tâm ngoại ngữ
Thiết kế lễ tân trung tâm ngoại ngữ

thiết kế phòng học, phòng lap, phòng internet…, xây dựng các thư viện có đầy đủ các loại sách báo, tạp chí, tài liệu ngoại ngữ, mua sắm trang thiết bị hiện đại để người học có điều kiện tiếp xúc với ngôn ngữ bản địa. Khai thác tốt các trang thiết bị này sẽ góp phần quan trọng trong vấn đề xây dựng môi trường học ngoại ngữ.

» Thiết kế trường mầm non tư thục

» Thiết kế trường học

Thiết kế lớp học ngoại ngữ: