Tăng số lượng tối đa trẻ cho lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 của Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. Cụ thể là có sự thay đổi về số lượng tối đa trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Theo quy định hiện hành số lượng tối đa trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là 50 trẻ. Nhưng từ ngày 15/7/2018 (ngày Thông tư 13/2018 có hiệu lực) thì số lượng tối đa trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là 70 trẻ. Ngoài ra, trẻ em trong mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức theo độ tuổi và số lượng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của cha mẹ và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm các điều kiện đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 6 Điều 10 của Nghị định  46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT cũng quy định rõ về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Tổ trưởng chuyên môn do chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

» Mẫu thiết kế trường mầm non đẹp

» Thiết kế trường học