Kiến trúc trung tâm đào tạo cán bộ

Kiến trúc trung tâm đào tạo cán bộ, là mẫu thiết kế kiến trúc quy hoạch tổng thể gồm Hội trường, nhà học chính, nhà thực hành, nhà ăn, khu thể thao… của trung tâm.

Kiến trúc trung tâm đào tạo cán bộ
Kiến trúc trung tâm đào tạo cán bộ

» Thiết kế xây dựng trường học

» Thiết kế trường mầm non tư thục

Thiết kế trung tâm đào tạo: