Đồ vật phong thủy, sử dụng trang trí đồ nội thất phong thủy