Cấp giấy phép xây dựng đối với đất không có giấy tờ

Cấp giấy phép xây dựng đối với đất không có giấy tờ. theo bộ xây dựng vừa hoàn thành 1 cuộc hội thảo Nghị định mới về cấp phép xây dựng. Cũng theo đó những công trình nhà ở, đất xây dựng không có giấy tờ cũng sẽ được cấp phép xây dựng, nếu như khu đất đó được UBND chứng nhận không có tranh chấp hay lấn chiếm.

Trong đó dự thảo cũng quy dịnh hơn 20 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem là điều kiện để cấp phép. Việc cấp giấy phép xây dựng khi được UBND cấp xã trở lên xác nhận không có tranh chấp để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đồng thời không cấp phép xây dựng tạm thời đối với công trình thuộc khu vực có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhưng chưa chuyển sang xây dựng.

Bên cạnh đó về việc gia hạn giấy phép xây dựng được quy định thời hạn 30 ngày trước ngày giấy phép xây dựng hết hạn. Nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị được xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.

» Thiết kế nhà phố